More

Raziskave so namreč pokazale, da vsak posameznik razpolaga z vsaj petimi kilogrami še uporabnih izdelkov na leto, ki končajo med odvrženimi odpadki na prepolnih odlagališčih. Na delavnici, ki je potekala pod vodstvom Metke Šori iz kreativne ekipe NoWAst3, so udeleženke in udeleženci spoznali različne tehnike, s katerimi lahko star lonec

More

Naslov seminarja: A Network Against Youth Unemployment Profil udeležencev: mladinski delavci, projektni vodje Lokacija: Palermo, Italija 1. junij – 6. junij 2015 Projekt je financiran iz programa Erasmus+. Udeleženec krije le del potnih stroškov in 30 € prijavnine. Namestitev, organizacijo in prehrano krijejo gostitelji. Opis srečanja: klik. Zainteresirani/e pošljite izpolnjeno

More

Projekt Planting Cities naslavlja in spodbuja trajnostno naravnan družbeni razvoj ter globalno krepitev zmogljivosti na področju mladinskega dela. Projektni partnerji so se, poleg pregleda projektnih nalog, izmenjave izkušenj na področju mladinskega dela in mreženja, spoznavali tudi s Palermom in s sicilijansko partnersko organizacijo CESIE, ki je gostila srečanje. Oktobra 2015

More

Četrtek, 14. maj 2015 / 11:00 / Avla palače Armerija Univerze na Primorskem (Titov trg 4, Koper) Program: 1. Predstavitev dveh tematsko sorodnih publikacij: Kdo so narodne manjšine v Sloveniji (izdajatelj: Zveze zvez kulturnih društev konstitutivnih narodov in narodnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji, Ljubljana 2014) Zgodovinski, politološki, pravni in kulturološki