More

Jeseni bomo v sklopu čezmejnega projekta Interreg Italija-Slovenija z naslovom ENERGYCARE, po naročilu nosilnega partnerja projekta ATER Trieste, s podporo projektnega partnerja Kallipolis in v sodelovanju z Goriško lokalno energetsko agencijo GOLEA ter Mestno občino Koper, koordinirali pilotno vzpostavitev spremljanja otrok po poti v šolo na način pešbusa v OŠ Oskarja Kovačiča Škofije.

More

Kulturno izobraževalno društvo PiNA je začelo z izvajanjem projekta z imenom »Središče za medkulturni dialog Koper,« s katerim želijo zgraditi spodbudno okolje za vključevanje priseljencev v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje, aktivirati in povezovati lokalno prebivalstvo pri ustvarjanju okolja odprtega za vključevanje priseljencev ter osveščati lokalno prebivalstvo o vključevanju kot dvosmernem procesu.